Supervision af kropsbehandlere

Jeg har mange års erfaring med kropsterapeutisk arbejde, herunder traume- og procesarbejde, hvor jeg sanser psykiske dele af klienten, enten i eller udenfor klientens bevidsthed. Min vågenhed overfor psykiske processer og tilstande i nervesystemet, mens jeg arbejder i det fysiske, for det meste bindevævet, hjælper mig til at forstå klienten mere i sin helhed.

Min baggrund som psykolog, flere kropsterapeutiske tilgange, Rolfer og IFS-terapeut vil danne teoretisk grundlang for supervisionen.

  • Hvis du har klienter, som kommer i kontakt med traumetilstande eller følelser, som du ikke ved, hvad du skal stille op med, kan jeg sparre med dig, om hvordan det er mest gavnligt at møde det.
  • Har du lagt mærke til, at du selv aktiveres på en særlig måde før/under/efter arbejdet med en bestemt klient, kan jeg sammen med dig undersøge, hvilke dele af dig, der er blevet aktiveret og finde ud af, hvad de har brug for.
  • Oplever du at have svært ved at holde rammerne, enten generelt eller i forhold til en bestemt klient, kan jeg hjælpe dig med at undersøge, hvilke dele i dig og/eller klienten, der er i spil.
  • Har du en klient, du synes, du mangler input på eller har ramt en blokering med, kan du medbringe klienten til en session hos mig, hvor vi sammen sanser og arbejder med det, der viser sig i klienten.
  • Vil du gerne øve dig i at sanse i dybere lag i klientens krop, kan jeg støtte dig i at udvikle din tillid til at følge, det du mærker og dermed følge klientens system.
  • Er du nysgerrig på en klients psykologiske/psykiatriske problemstillinger som en del af dit kropslige arbejde med vedkommende, kan vi sammen undersøge og udvide din forståelse.
  • Jeg vil gerne have en opsætning som på den side, der hedder ‘min tilgang’, hvor der ikke er noget billede men blot en overskrift og så teksten.

Supervision af terapeuter

Jeg betragter supervision som et rum til fordybelse og nærvær med de dele af terapeuten, som aktiveres i mødet med klienter. Ligeledes er supervision en mulighed for at sparre og dermed udvide forståelsen for klientens system og historie. Det forstærker selvenergien hos terapeuten, hvorved det terapeutiske arbejde bedre flyder. Jeg benytter IFS-tilgangen samt min somatiske forståelse som ramme for supervision, som både kan foregå individuelt eller i grupper.

Book tid