Rolfing ® for mig

Rolfing – Kroppen er for mig både et gerningssted og et udgangspunkt for forandring. Og det eneste sted, hvor jeg selv kan komme tilstede i nuet. Jeg har både som terapeut og klient oplevet, hvor dybe og vedvarende transformationer af både den fysiske struktur og mere historiebærende personlighed, der kan ske gennem manuel behandling af mit væv. Af Bill Bowen i Californien, lærte jeg at arbejde krops- og ressourceorienteret i psykoterapi. Her blev broen skabt til den fysiske krop, og endnu mere fysisk og naturvidenskabelig blev jeg gennem min uddannelse i Rolfing ®. Jeg sætter pris på den grundighed og helhedsforståelse, som er at finde i denne lidt tilgang til kroppen, som måske både kan karakteriseres som gammeldags, omfattende og ambitiøs. Der er så meget behandling for tiden, som imødekommer vores behov for quick fixes og hurtige symptomlindringer. Men Rolfing ®-forløb er et dybt arbejde frem for overfladisk symptombehandling. Med et mål om sundhedsfremme frem for blot sygdomsbehandling. Hvilket betyder, at hele klienten bliver set, og sammenhænge bliver (gen)-skabt. I min forståelse bliver forandringer kun vedvarende, når de er integreret i en række sammenhænge, og de er konkret manifesteret i kroppen. Begge ingredienser findes i Rolfing ®, som også kaldes for ‘strukturel integration’. Altså en samling eller forening af vores fysiske struktur. Rolfing ® er ikke en psykoterapi eller samtaleform, hvor det psykiske er i forgrunden. Det er en behandling på briks af bindevævet, som baseres på en naturvidenskabelig indsigt i anatomi, fysiologi, bevægelseslære og manipulations-teknikker. Dette nævner jeg, fordi mange kan få den tanke, at jeg som psykolog også tilbyder kropsbehandlinger med udgangspunkt i noget følelsesmæssigt/psykisk, eller at der i en alternativ behandlingsform ikke er nogen traditionel medicinsk baggrund for teknikkerne. Jeg har min psykologiske baggrund med mig i alle mine behandlinger, men det er vigtigt for mig at nævne, at arbejdet tager udgangspunkt i klientens bindevæv og til enhver til er en dialog med det, klienten har bevidsthed om er til stede. For mange er målet først og fremmest at slippe af med fysisk smerte, en ubehagelig ubalance eller kroniske skævheder eller skader. Jeg vil gerne hjælpe dig til at udvikle din evne til at mærke din krop og har gennem mine sansninger mulighed for at assistere og inspirere dig til at forfine din oplevelse af både fysiske og følelsesmæssige tilstande i kroppen. Med målet om, at du lærer dig selv bedre at kende og bedre kan tage valg, der fremover vil styre dig udenom de gamle mønstre. Jeg har stor erfaring med at følge og forstå forandringsprocesser, som de tager sig ud både fysisk og psykisk, hvilket jeg oplever er en vigtig bevidning af de processer, mine klienter oplever mellem og under sessionerne. Rolfing ® er nemlig et forløb, som for mange er både langvarig og krævende. Men bestemt lige så berigende og spændende. For mig personligt har Rolfing ® været en rejse med mange opdagelser. Jeg møder mine klienter med denne store passion og nysgerrighed i mit arbejde hver dag som Rolfer™.

Hvad er Rolfing ®

Rolfing ® Struktural Integration er en dyb bindevævsbehandling, der har til formål at udvikle og forbedre kroppens fysiske struktur. Systemet bygger på den viden, som dr. i biokemi Ida P. Rolf (1896-1979) gennem 40 års forskning og praktisk arbejde med mennesker fik om kroppens største organ: bindevævet. Bindevævet omgiver og forbinder alle kroppens strukturer: knogler, muskler, nerver, blod- og lymfekar og indre organer. Forestil dig en halv grapefrugt du tager ‘kødet’ ud af. De mellemrum som er tilbage svarer til bindevævet – adskilte og alligevel forbundne. Da bindevævet er i dialog med resten af kroppens dele, er det også her, at vrid/rotationer/arvæv/forskydninger finder sted. Der bliver forsket mere og mere i bindevævets betydning for vores velbefindende. Forskningen viser, at et spændstigt, plastisk og modstandsdygtigt bindevæv har stor betydning for vores velvære i krop og psyke. Det er dog vigtigt at adskille Rolfing® fra massage, hvor formålet er en umiddelbar velvære under og efter sessionen. Rolfing ® er en behandling, hvis mål er langsigtede og vedvarende forandringer i kroppen, og adskiller sig desuden fra massage ved at bygge på en større grad af samarbejde mellem behandler og klient. Igennem en række af 10 sessioner, der er opbygget efter nogle overordnede principper om, hvordan kroppen mest effektivt organiserer sig på ny i tyngdefeltet, gennemgås hele kroppen. Fødderne organiseres, så de agerer den bedst mulige støtte for resten af systemet, bækkenet og midterlinjen balanceres omkring sin naturlige akse, og på samme vis ’bygges’ resten af kroppen op, udefra og ind samt nedefra og op, med nogle overordnede mål om fleksibilitet, oprejsthed, åbenhed, balance og en evne til at give slip. Behandlingen tilpasses den enkelte klient, og selvom der er nogle på forhånd givne mål for hver session, tilpasses behandlingen den enkeltes struktur og behov. Rolfing® har vist sig effektiv til en lang række af symptomer, og klienter rapporterer ofte en oplevelse af mere bevægelighed, frihed og lethed i kroppen efter endt behandling.

Hvilke problemstillinger Rolfing ® kan afhjælpe

Rolfing er som nævnt ikke en symptombehandling, der tager fat lige der, hvor problemet er, men er derimod en helhedsorienteret tilgang med det overordnede formål at skabe sammenhæng og balance i kroppen. Har du akutte smerter, skal du altså ikke forvente, at jeg behandler lige der, hvor du har ondt, eller at smerterne forsvinder med det samme. Rolfing® egner sig derfor ikke til akut smertelindring men er derimod udviklet til mere kroniske problemstillinger. Ved at kroppen bliver gennemarbejdet og bedre balanceret, bliver årsagerne og de vedligeholdende faktorer til klientens problemer adresseret. Eksempelvis kan en knæskade være en følge af en årelang skævhed i foden. Ved at genskabe balance i foden og afhjælpe følge-spændingerne i eksempelvis hoften og nakken, kan knæet få langt bedre forudsætninger for at blive en del af kroppen igen. Leddene på hver sin side af knæet vil som minimum være påvirket, og eftersom vores bindevæv er ét stort netværk, kan man faktisk ikke afgrænse en skade til et bestemt sted i kroppen. På denne måde bygger Rolfing® på en dyb respekt for kroppens evne til at adaptere og kompensere. Det er ikke en langsigtet løsning blot at genoptræne eller lokalbehandle det enkelte led. Derimod er det gennem manuelt arbejde i bindevævet, at Rolfing® har vist sig at have effektive og varige resultater med en række problemer:

 • Mangel på energi eller kronisk træthed
 • Skader som følge af sport, fald eller ulykker
 • Uafklarede/diffuse smertebilleder
 • Kredsløbsproblemer såsom pludselige besvimelser
 • Rygsmerter
 • Dårlig holdning
 • Hovedpine og migræne
 • Uhensigtsmæssige bevægemønstre
 • Åndedræts-restriktioner
 • Angst- og stresstilstande
 • Restriktioner eller skævheder som følge af operationer
 • Chok og traumer
 • Skævheder såsom scoliose
 • Carpal tunnel syndrom

camillazacho rolfing

Hvordan det foregår

Rolferen™ anvender hænder, knoer og underarme/albuer til at bearbejde bindevævet, mens klientens opmærksomhed, åndedræt og små bevægelser bidrager til at frigøre spændinger i vævet.

Man skal ikke medbringe håndklæde, lagen eller andet til sessionerne. Efter en kort kropslæsning, hvor jeg ser på resultaterne fra sidst og lægger en specifik plan for dagens session, ligger man på briksen på ryggen, maven eller siden og er iført undertøj. Dette er for, at jeg kan arbejde så præcist og ubesværet som muligt med kropsfladerne.

En vigtig del af behandlingen er respekten for klientens grænser. Jeg arbejder lyttende, respektfuldt og præcist og er under sessionen i dialog med min klient, således at også tempo og tryk er indenfor klientens tolerance. Det er ikke meningen, at behandlingerne skal forvolde smerte. En krop i smerte trækker sig sammen, og da formålet er at få vævet til at åbne op og give slip, er der for mig ingen logik i at overskride klientens smertetærskel. Tidligere har Rolfing ® været kendt for at være en smertefuld behandlingsform, men siden er der udviklet mere blide teknikker, og de fleste klienter rapporterer kun en tålelig eller forløsende smerte, når ømme punkter og gamle spændinger bliver mødt og giver slip.

Efter behandlingerne kan man føle sig let og opkvikket men kan andre gange føle sig mere udmattet og træt. Det er en god ide at have tid til at slappe af i timerne lige efter behandlingen, at begrænse hård sport det første døgn og at drikke ekstra vand samme dag. Der kan også forekomme muskelømhed og en kortvarig opblusning af gamle spændinger i de første 2-3 dage efter sessionen.

Hvis vi over mail eller telefon har aftalt at opstarte et Rolfing ®-forløb, vil første session starte med en samtale på 15 minutter, hvor jeg stiller en række spørgsmål. Jeg vil gerne vide, hvorfor du gerne vil have Rolfing ®-behandlinger, hvad du ønsker at få ud af sessionerne, hvilke skader/smerter/ubalancer du mærker lige nu samt høre en historik omkring operationer, sygdomme, medicin, skader mv. Ligeledes vil jeg gerne vide, hvilke andre behandlinger du har været i, og om du aktuelt er i anden form for medicinsk, psykologisk eller fysisk behandling.

Kort fortalt:

 • Et Rolfingforløb omfatter 10 sessioner 
 • Hver session varer  1-1,5 time
 • Sessioner gives med 7-21 dages interval, hyppigst i starten.
 • Hver session har særlige mål. Eksempelvis handler første session om at frigøre åndedrættet og anden session om at organisere fødderne. Hele kroppen gennemarbejdes, så der skabes balance og sammenhæng mellem: højre og venstre side, for- og bagside, øvre og nedre del af kroppen samt de indre og ydre lag. De første 3 sessioner er i kroppens ydre lag, de næste 4 ’kernesessioner’ arbejder i kroppens dybe bindevævslag, og de sidste 3 sessioner har til formål at afrunde, integrere og balancere.

Practitioners of Structural Integration do not feel ourselves to be therapists. The gravitational field is the therapist. What we do is prepare the body to receive the support from the gravitational field which gives a greater sense of well being.

-Ida P. Rolf

Gavnlige effekter af Rolfing ®

 • Oplevelse af større fysisk og psykisk balance
 • Mere fleksibilitet, frihed og lethed i bevægelser
 • En permanent bedre holdning, der kræver mindre muskelaktivitet
 • Færre smerter
 • Forebygger udviklingen af kroniske problemer som følge af små aktuelle skævheder
 • Bedre jordforbindelse
 • Mere balanceret nervesystem (opleves som mindre angst/skam, stabil energi og bedre søvnkvalitet)
 • Forbedret indre kropsopmærksomhed
 • Mindre opmærksomhed bundet i problemområder af kroppen
 • Dybere og friere åndedræt
 • Større udbytte af sport såsom kampsport, triatlon, yoga, pilates og ridning
 • Bedre følelsesregulering
 • Personlig vækst
 • Følelsesmæssig modenhed
 • Bedre kendskab til egne grænser

Rolfing is permanent. As one student put it, after you’re Rolfed you’re like a Jaguar. No matter how long you drive a Jaguar, it is not gonna turn into a Ford. That’s a very good emotional answer. It’s beautiful because it appeals to all levels.

– Ida P. Rolf

© Copyright Camilla Zacho 2016 I 4081 5220 I Kontakt@camillazacho.dk