Psykoterapi

Jeg har arbejdet med psykoterapi i både offentligt og privat regi, har flere terapeutiske efteruddannelser og har i min private praksis også mødt en lang række forskellige problemstillinger. Jeg har en helhedsorienteret tilgang, hvilket vil sige, at jeg ikke kun lade mit arbejde være betinget af dine konkrete problemer. Jeg har forskellige måder at arbejde på, alt efter hvem du er, og hvilke forventninger du har til forløbet. Jeg er interesseret i at få et bredt indtryk af dig som menneske og at afdække, hvilke ressourcer du allerede har til rådighed samt hvilke, der er potentiale for at udvikle. Det er vigtigt, at terapien er et samarbejde, hvor du føler dig mødt og inspireret og ikke mindst er med på, hvad vi laver og hvorfor.

Hvad jeg mener med ressourcer

Psykoterapi hos mig tager udgangspunkt i, at vores krop og psyke hænger sammen. Og at vi for at kunne fungere optimalt både må have nogle fysiske og psykiske ressourcer til rådighed. Nedenstående liste er temaer, som jeg vil være opmærksom på i mit møde med dig. Og som alle har både fysiske og psykiske aspekter. Eksempelvis har ‘jordforbindelse’ både at gøre med at have en rimelig realitetssans/sund fornuft. Og har samtidig at gøre med at kunne overgive sig til tyngdekraften og give slip i kroppen. Et andet eksempel er  ‘balance’, som både handler om følelsesmæssig stabilitet samt rent fysisk at være i balance. Jeg er uddannet i at hjælpe dig til at udvikle både de psykiske og fysiske aspekter af disse ressourcer og vil sammen med dig lægge en plan for, hvilke der er de vigtigste at tage fat i:

 • Støtte/jordforbindelse
 • Centrering
 • Overbevisninger
 • Rummelighed
 • Tilpasningsdygtighed
 • Forbindelse til andre
 • Kommunikation
 • Grænser
 • Balance
 • Orientering
 • Regulering af følelser/energi
 • Spiritualitet
Psykoterapi

Målrettethed i terapien

Der er mange grunde til at starte i terapi. Hos de fleste ligger dog et ønske om en psykisk forandring. Dette ønske er den bærende motivation i terapien, og jo tydeligere en intention om resultatet, jo større sandsynlighed for at komme derhen. Ligesom med alt andet her i livet. Det er derfor vigtigt for mig at være grundig, når målene for terapien fastlægges. Spørgsmål jeg vil stille de første sessioner vil lyde i retning af:

 • Hvad fik dig til at søge hjælp netop nu?
 • Hvad er det for en forandring, du ønsker?
 • Kan du formulere dette uden brug af ‘ikke’?
 • Hvis du opnåede dette, hvad ville det så bringe dig af tanker/følelser/oplevelser/handlinger, som du længes efter?
 • Hvordan ville du vide, at du nu var i mål?
 • Hvem ville være den første, der opdagede denne forandring?

Du kan måske ikke svare på alle disse spørgsmål til at starte med, og typisk vil svarene udvikle og fordybe sig gennem forløbet. Jeg ser det som min opgave at hjælpe dig til at komme tæt på din motivation og dit ønske om forandring. Og vi vil løbende tale om, hvor langt vi synes, du er i arbejdet, så vi kan være sikre på at være på rette vej.

Du kan få hjælp til:

Personlig udvikling  ♦ Angsttilstande ♦ Lav selvtillid ♦ Lavt selvværd ♦ Selvskade ♦ Sorg og tab ♦ Livskriser ♦ Stress og udbrændthed ♦ Spiseforstyrrelser ♦ Afhængighed ♦ Par – og familieliv ♦ Kronisk sygdom og smerte ♦ Værdiafklaring ♦ Følelsesmæssig ustabilitet ♦ Vredeshåndtering ♦ 

© Copyright Camilla Zacho 2016 I 4081 5220 I Kontakt@camillazacho.dk