Hvorfor kroppen?

Kroppen er central for måden, jeg laver behandling på. Jeg har derfor listet en række argumenter for, hvorfor jeg tænker kroppen som en eksplicit del af både samtaleterapi og kropsbehandling:

  • Vi er vores krop. Den giver os form og grænser. Den genererer vores bevægelser, huser og udtrykker vores følelser og faciliterer interaktioner med vores omverden. Krop og psyke er tæt forbundne, så hvis én del behandles adskilt, kan vi komme længere væk fra os selv.
  • Fysisk og psykisk smerte. Kroppen husker vores historie og udtrykker sommetider behov, som vi ikke er klar over, vi har. Den har nogle andre kanaler at udtrykke sig gennem, og sommetider mærker vi det som fysisk smerte. Både fysisk og psykisk smerte er som døre ind til vores endnu ikke udviklede ressourcer.
  • Sansninger er en dør til følelser og dybe overbevisninger. Konkrete sansninger såsom varme/sammentrækning/sitren er ikke altid genstand for vores opmærksomhed. Vi mærker oftest kroppen, når der er smerte eller ubehag, og i hverdagen er vores hoved ofte langt mere aktivt end vores sanselighed. Ved at blive mere opmærksomme på fysiske sansninger kan vi komme bedre i kontakt med både følelser og de dybe overbevisninger, som styrer vores opfattelse af omverdenen og os selv.
  • Kroppen er en direkte vej til forandring. Dyb og vedvarende forandring kræver både ny input og fuld integration. Ren intellektuel forståelse er ikke tilstrækkeligt for en dyb forandring. Ved at forankre terapien i kroppen og give klienten nogle her-og-nu-oplevelser, som både indeholder kropslige, følelses- og tankemæssige elementer, kan reel forandring finde sted.
  • Kropslig ressourcering. Forandring kræver tryghed. Og tryghed kan skabes gennem din krop. Eksempelvis kan små justeringer i siddeposition, afstand eller opmærksomhed være med til at skabe den nødvendige ro. Det kan eksempelvis være kontakten til gulvet, en ændring i blikretning eller en særlig bevægelse, der skaber bedre fornemmelse af grænser/jordforbindelse/centrering. Disse små justeringer kan desuden være hjælpsomme i hverdagen.
Physical personality is not something separate, strange, or different from psychological personality, but part of an internally covarying psychophysical entity. – I. Rolf

kroppen

Hvordan:

  • Spørgsmål der opbygger kropsopmærksomhed. Vi er ikke vant til at mærke vores krop og bruge al den information, der ligger i vores sanser. Specielt ikke i vores kultur. Som en del af at lære dig selv bedre at kende, komme tættere på dine værdier, følelser og overbevisninger og endeligt nå dit mål med behandlingen, vil jeg verbalt guide dig i at mærke efter og at komme ned i kroppen.
  • Berøring der øger opmærksomhed. Der kan være steder i vores krop, der er vanskelige at mærke. Eksempelvis har nogle svært ved at mærke deres fødder eller hulrummet i brystkassen. Klientens egen hånd på brystet eller min (lette) fods berøring af klientens fødder kan være eksempler på brug af berøring, der øger opmærksomeden.  
  • Bevægelse. Vi tænker ofte, at vi skal sidde helt stille, når vi er i terapi. Men kroppen har naturlige impulser til bevægelse, som hænger meningsfuldt sammen med både indholdet af samtalen og klientens indre liv. Jeg kan bede dig om at gentage en given bevægelse eller spørge dig, om du har  brug for at gå eller stå et øjeblik.
  • Manipulation af bindevæv. Bindevævet udgør kroppens egentlige form og binder muskler, knogler og organer sammen. Ny forskning peger på, at manipulation af bindevæv har langt større og vedvarende effekt end manipulation af knogler og muskler som enkeltdele. Jeg er uddannet i  Rolfing® Strukturel integration, så hvis du har brug for fysisk behandling af smerter/bevægemønstre/traumer, kan jeg også tilbyde behandling på briks. Læs mere om dette under Rolfing®.

© Copyright Camilla Zacho 2017 I 4081 5220 I Kontakt@camillazacho.dk