IFS Terapi

Hvad er IFS Terapi (Internal Family System)?

IFS Terapi er en evidensbaseret, relativt ny psykologisk retning og står for Internal Family System. Metoden er skabt af amerikaneren Richard Schwartz og trækker på systemisk tænkning, tilknytningsteori og bygger ligeledes videre på Jung og Reichs måder at forstå krop og psyke på. Ifølge IFS består psyken af flere delpersonligheder, som spiller forskellige roller. Multiplicitet i psyken er med andre ord ikke udtryk for en psykiatrisk tilstand men derimod normaltilstanden. Det er de roller, som delene har påtaget sig, de byrder de bærer på samt deres interne relationer, der afgør, hvor meget vi lider under uhensigtsmæssig adfærd eller tunge følelser og tanker. Nogle af vores dele er beskyttere, som sørger for, at andre sårede dele ikke igen påføres smerte. Selvom beskytterdelene kan have ekstreme og skadelige roller for klientens liv, kom Richard Schwartz frem til, at alle dele af vores system har positive intentioner og på forskellig vis arbejder for at gøre det bedste for os.

Oplev IFS-blikket på din indre verden og få et indtryk af mig ved at følge mine gratis morgenmeditationer her: Camilla Zacho

En anden antagelse i IFS er, at vi alle er født med et Selv og dermed indeholder den helende kraft, som der er brug for i arbejdet med de ekstreme eller bebyrdede dele. Selvet rummer kvaliteter som medfølelse, ro, sammenhørighed, klarhed og nysgerrighed. Helingen i terapien sker i høj grad gennem den proces, hvorved delpersonlighederne får kontakt til Selvet. Selvet er tilstede i os alle men er ofte gemt væk i løbet af opvæksten. Så terapien går ud på at skabe mere plads til Selvet, så Selvet kan indtage en naturlig ledende rolle af systemet. Selvet har en iboende visdom omkring at hele både eksterne og interne relationer. Terapeutens Selv er vikar for klientens Selv, indtil klienten har mere adgang til sit eget Selv.
Ønsker du at høre mere om IFS Terapi er du velkommen til at kontakte mig.

Book tid