Min behandler-erfaring som psykolog

 • Privatpraktiserende behandler
  Jeg har fået en bred erfaring gennem behandling af individuelle unge og voksne klienter i privat praksis. Jeg behandler klienter med en lang række problemstillinger, og har både korte og lange forløb, afhængig af, hvad folk henvender sig med. Jeg nyder dette arbejde med at møde og hjælpe folk og gør et stort arbejde ud af, at mine klienter føler sig godt tilpas i arbejdet med mig.
 • Psykolog i Tværfagligt Smerteteam
  Psykologisk udredning og behandling af kroniske smertepatienter med henblik på at øge livskvalitet, fremme ressourceforvaltning og støtte accept af de begrænsninger, smerterne medfører. Undervisning af grupper i smertehåndtering og oplæring og supervision af nyansatte psykologer.
 • Familieterapeut hos Familie & Evidens Center
  Jeg har været behandler af familier med en ung i adfærdsproblemer i denne private virksomhed, hvor jeg tog ud til forskellige kommuner i landet og arbejdede med familier henvist af sagsbehandlere. Det var familier med en ung i adfærdsvanskeligheder, og behandlingen drejede sig om at få hele familien til at samarbejde om at få løst problemerne. Et forløb varede 3-6 måneder og var intensivt for såvel familie som behandler, men vi havde stor succes med indsatsen. FFT er en evidensbaseret behandling, som er blandt de mest effektive til denne målgruppe af familier med en ung, de ikke kunne styre.
 • Psykolog i psykiatrien
  Som psykolog behandler i Børne & Ungdoms Psykiatrien i Region Sjælland, var jeg ansat i Klinik for Spiseforstyrrelser. Her havde vi ambulant behandling af unge og voksne patienter med svære spiseforstyrrelser og selvskade. Mange var derudover diagnosticeret med borderline eller andre personlighedsforstyrrelser. Jeg varetog både individuel behandling, gruppeterapi og familiebehandling.
 • Rådgiver i Kræftens Bekæmpelse
  Samtaleforløb med kræftramte, pårørende og efterladte samt gruppeforløb med efterladte ægtefæller.
Book tid